woord OT NT apo Bijbel
heengaande211114

Vindplaatsen van heengaande in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Deuteronomium 30:18
Zo verkondig ik ulieden heden, dat gij voorzeker zult omkomen; gij zult de dagen niet verlengen op het land, naar hetwelk gij over de Jordaan zijt heengaande, om daarin te komen, dat gij het erfelijk bezit.

Deuteronomium 31:13
En dat hun kinderen, die het niet geweten hebben, horen en leren, om te vrezen den HEERE, uw God, al de dagen, die gij leeft op het land, naar hetwelk gij over de Jordaan zijt heengaande, om dat te erven.