woord OT NT apo Bijbel
heengedreven1001

Vindplaatsen van heengedreven in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Spreuken 14:32
De goddeloze zal heengedreven worden in zijn kwaad; maar de rechtvaardige betrouwt zelfs in zijn dood.