woord OT NT apo Bijbel
heengedrevenen1001

Vindplaatsen van heengedrevenen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 27:13
En het zal te dien dage geschieden, dat er met een grote bazuin geblazen zal worden; dan zullen die komen, die in het land van Assur verloren zijn, en de heengedrevenen in het land van Egypte; en zij zullen den HEERE aanbidden op den heiligen berg te Jeruzalem.