woord OT NT apo Bijbel
heengetogen2002

Vindplaatsen van heengetogen in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Richteren 1:10
En Juda was heengetogen tegen de KanaƤnieten, die te Hebron woonden (de naam nu van Hebron was te voren Kirjath-arba), en zij sloegen Sesai, en Ahiman, en Thalmai.

Richteren 1:11
En van daar was hij heengetogen tegen de inwoners van Debir; de naam nu van Debir was te voren Kirjath-sefer.