woord OT NT apo Bijbel
heengevaren1001

Vindplaatsen van heengevaren in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 24:11
Er is een klagelijk geroep op de straten, om des wijns wil; alle blijdschap is verduisterd, de vreugde des lands is heengevaren.