woord OT NT apo Bijbel
heenging74112

Vindplaatsen van heenging in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Susanna (Dan. 13) 1:7
En het geschiedde als het volk op de middag was vertrokken, dat Susanna heenging, en wandelde in de hof van haar man.