woord OT NT apo Bijbel
heenleiden1001

Vindplaatsen van heenleiden in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Samuël 30:22
Toen antwoordde een ieder boos en Belials man onder de mannen, die met David getogen waren, en zij zeiden: Omdat zij met ons niet getogen zijn, zullen wij hun van den buit, dien wij gered hebben, niet geven, maar aan een iegelijk zijn vrouw en zijn kinderen; laat hen die heenleiden, en weggaan.