woord OT NT apo Bijbel
heentogen1001

Vindplaatsen van heentogen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Numeri 21:4
Toen reisden zij van den berg Hor, op den weg der Schelfzee, dat zij om het land der Edomieten heentogen; doch de ziel des volks werd verdrietig op dezen weg.