woord OT NT apo Bijbel
heentoogt1001

Vindplaatsen van heentoogt in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Richteren 8:1
Toen zeiden de mannen van Efraïm tot hem: Wat stuk is dit, dat gij ons gedaan hebt, dat gij ons niet riept, toen gij heentoogt om te strijden tegen de Midianieten? En zij twistten sterk met hem.