woord OT NT apo Bijbel
heentrekken2035

Vindplaatsen van heentrekken in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Exodus 5:3
Zij dan zeiden: De God der Hebre├źn is ons ontmoet; zo laat ons toch heentrekken, den weg van drie dagen in de woestijn, en den HEERE, onzen God, offeren, dat Hij ons niet overkome met pestilentie, of met het zwaard.

Richteren 18:6
En de priester zeide tot hen: Gaat in vrede; uw weg, welken gij zult heentrekken, is voor den HEERE.