woord OT NT apo Bijbel
heenvlieden2002

Vindplaatsen van heenvlieden in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Psalmen 139:7
Waar zou ik heengaan voor Uw Geest en waar zou ik heenvlieden voor Uw aangezicht?

Amos 2:16
En de kloekhartigste onder de helden zal te dien dage naakt heenvlieden, spreekt de HEERE.