woord OT NT apo Bijbel
heenvoer0101

Vindplaatsen van heenvoer in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 1:10
En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding;