woord OT NT apo Bijbel
heenvoeren0011

Vindplaatsen van heenvoeren in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Judith 6:7
En Holofernes beval zijn knechten, die bij hem in zijn tent stonden, dat zij Achior zouden grijpen, en naar Bethuliƫ heenvoeren, en hem overleveren in de handen der kinderen Israƫls.