woord OT NT apo Bijbel
heenzende1001

Vindplaatsen van heenzende in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jozua 18:4
Geeft voor ulieden drie mannen van elken stam, dat ik ze heenzende, en zij zich opmaken, en het land doorwandelen, en beschrijven hetzelve naar hun erven, en weder tot mij komen.