woord OT NT apo Bijbel
heerkrachten0022

Vindplaatsen van heerkrachten in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Gezang in de vuuroven (Dan. 3) 1:61
Looft de Here alle gij heerkrachten des Heren, prijst hem en roemt hem.

3 Makkabee├źn 6:4
Gij hebt de machtige koning van Assyri├ź, Sanherib, die op zijn talloze heerkrachten pochte en met de spies het ganse land onder zijn gebied gekregen had, en zich verhief tegen uw heilige stad, en uit opgeblazenheid, en stoutheid lasterlijke woorden sprak, gij, Here, hebt hem gebroken en aan vele heidenen uw macht openlijk bewezen.