woord OT NT apo Bijbel
heerlijken121215

Vindplaatsen van heerlijken in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Jezus Sirach 10:25
De roem eens rijken, en heerlijken, en armen, is de vreze des Heren.

Esther (apocr.) 11:9
En het licht en de zon gingen op, en de nederigen werden verhoogd, en verslonden de heerlijken.