woord OT NT apo Bijbel
heerlijker2013

Vindplaatsen van heerlijker in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Kronieken 4:9
Jabez nu was heerlijker dan zijn broeders; en zijn moeder had zijn naam Jabez genoemd, zeggende: Want ik heb hem met smarten gebaard.

Psalmen 76:5
Gij zijt doorluchtiger en heerlijker dan de roofbergen.