woord OT NT apo Bijbel
heerlijker2013

Vindplaatsen van heerlijker in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Bel en de draak (Dan. 14) 1:1
En de koning Astyages werd vergaderd tot zijn vaderen, en Cyrus uit Perziƫ nam zijn koninkrijk over, en Daniƫl was altijd met de koning, en was heerlijker dan alle vrienden des konings.