woord OT NT apo Bijbel
heerlijkheden0202

Vindplaatsen van heerlijkheden in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

2 Petrus 2:10
Maar allermeest degenen, die naar het vlees in onreine begeerlijkheid wandelen, en de heerschappij verachten; die stout zijn, zichzelven behagen, en die de heerlijkheden niet schromen te lasteren;

Judas 1:8
Desgelijks evenwel ook dezen, in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het vlees, en verwerpen de heerschappij, en lasteren de heerlijkheden.