woord OT NT apo Bijbel
heerlijkste4004

Vindplaatsen van heerlijkste in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

2 Samuël 23:19
Was hij niet de heerlijkste van die drie? Daarom was hij hun tot een overste. Maar hij kwam niet tot aan die eerste drie.

2 Samuël 23:23
Hij was de heerlijkste van de dertig, maar tot die drie eersten kwam hij niet; en David stelde hem over zijn trawanten.

1 Kronieken 11:25
Ziet, hij was de heerlijkste van die dertig; nochtans kwam hij tot aan de drie niet. En David stelde hem over zijn trawanten.

Jesaja 23:8
Wie heeft dit beraadslaagd over Tyrus, die kronende stad, welker kooplieden vorsten zijn, welker handelaars de heerlijkste in het land zijn?