woord OT NT apo Bijbel
heerlijksten1001

Vindplaatsen van heerlijksten in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 23:9
De HEERE der heirscharen heeft het beraadslaagd, opdat Hij ontheilige de hovaardij van alle sieraad, om al de heerlijksten der aarde verachtelijk te maken.