woord OT NT apo Bijbel
heerschappijen1135

Vindplaatsen van heerschappijen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Daniƫl 7:27
Maar het rijk, en de heerschappij, en de grootheid der koninkrijken onder den gansen hemel, zal gegeven worden den volke der heiligen der hoge plaatsen, welks Rijk een eeuwig Rijk zijn zal; en alle heerschappijen zullen Hem eren en gehoorzamen.