woord OT NT apo Bijbel
heerschappijen1135

Vindplaatsen van heerschappijen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Kolossensen 1:16
Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;