woord OT NT apo Bijbel
heerscharen0022

Vindplaatsen van heerscharen in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

3 Ezra 9:46
En als hij de wet uitlegde, zo stonden zij rechtop. En Ezra loofde de Here, de hoogste God, de God der heerscharen, de almachtige;

4 Ezra 6:3
En eer de schone bloemen gezien werden, en eer de bewogen krachten waren bevestigd, en eer de ontelbare heerscharen der engelen verzameld waren,