woord OT NT apo Bijbel
heerst122822

Vindplaatsen van heerst in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Romeinen 6:9
Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem.

Romeinen 7:1
Weet gij niet, broeders! (want ik spreek tot degenen, die de wet verstaan) dat de wet heerst over den mens, zo langen tijd als hij leeft?