woord OT NT apo Bijbel
heersten6118

Vindplaatsen van heersten in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 11:34
Doch de twee hoofden waren nog over, welke op gelijke wijze ook heersten over de aarde, en over degenen, die daarin wonen.