woord OT NT apo Bijbel
heerstet0101

Vindplaatsen van heerstet in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Korinthiƫrs 4:8
Alrede zijt gij verzadigd, alrede zijt gij rijk geworden, zonder ons hebt gij geheerst; en och, of gij heerstet, opdat ook wij met u heersen mochten!