woord OT NT apo Bijbel
heet175527

Vindplaatsen van heet in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 5 keer voor, in 4 verzen.

Johannes 13:13
Gij heet Mij Meester en Heere; en gij zegt wel, want Ik ben het.

Johannes 15:15
Ik heet u niet meer dienstknechten; want de dienstknecht weet niet, wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd; want al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, dat heb Ik u bekend gemaakt.

Openbaring 3:15
Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet!

Openbaring 3:16
Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.