woord OT NT apo Bijbel
heetgrimmige1001

Vindplaatsen van heetgrimmige in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Leviticus 26:28
Zo zal Ik ook met u in heetgrimmige tegenheid wandelen, en Ik zal u ook zevenvoudig over uw zonden tuchtigen.