woord OT NT apo Bijbel
heette0202

Vindplaatsen van heette in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

MattheĆ¼s 1:25
En bekende haar niet, totdat zij dezen haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en heette Zijn naam JEZUS.

Handelingen 28:1
En als zij ontkomen waren, toen verstonden zij, dat het eiland Melite heette.