woord OT NT apo Bijbel
hefa1001

Vindplaatsen van hefa in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 60:6
Een hoop kemelen zal u bedekken, de snelle kemelen van Midian en Hefa; zij allen uit Scheba zullen komen; goud en wierook zullen zij aanbrengen, en zij zullen den overvloedigen lof des HEEREN boodschappen.