woord OT NT apo Bijbel
heferieten1001

Vindplaatsen van heferieten in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Numeri 26:32
En van Semida het geslacht der Semidaieten; en van Hefer het geslacht der Heferieten.