woord OT NT apo Bijbel
heffen8019

Vindplaatsen van heffen in het Oude Testament. Het woord komt er 8 keer voor, in 8 verzen.

Numeri 31:28
Daarna zult gij een schatting voor den HEERE heffen, van de oorlogsmannen, die tot dezen krijg uitgetogen zijn, van vijfhonderd een ziel, uit de mensen en uit de runderen, en uit de ezelen, en uit de schapen.

Ezra 9:6
En ik zeide: Mijn God, ik ben beschaamd en schaamrood, om mijn aangezicht tot U op te heffen, mijn God; want onze ongerechtigheden zijn vermenigvuldigd tot boven ons hoofd, en onze schuld is groot geworden tot aan den hemel.

Job 21:12
Zij heffen op met de trommel en de harp, en zij verblijden zich op het geluid des orgels.

Job 27:1
En Job ging voort zijn spreuk op te heffen, en zeide:

Job 29:1
En Job ging voort zijn spreuk op te heffen, en zeide:

Psalmen 110:7
Hij zal op den weg uit de beek drinken; daarom zal Hij het hoofd omhoog heffen.

Ezechiƫl 10:16
En als de cherubs gingen, zo gingen die raderen nevens dezelven; en als de cherubs hun vleugelen ophieven, om zich van de aarde omhoog te heffen, zo keerden zich diezelve raderen ook niet om van bij hen.

Ezechiƫl 21:22
De waarzegging zal aan zijn rechterhand zijn op Jeruzalem, om hoofdmannen te stellen, om den mond te openen in het doodslaan, om de stem op te heffen met gejuich, om stormrammen te stellen tegen de poorten, om sterkten op te werpen, om bolwerken te bouwen.