woord OT NT apo Bijbel
heffende0112

Vindplaatsen van heffende in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

3 Ezra 9:47
En al het volk antwoordde daarop Amen! En hun handen opwaarts heffende, en op de aarde vallende, baden zij de Here aan.