woord OT NT apo Bijbel
heffingen1001

Vindplaatsen van heffingen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Ezechiël 20:40
Want op Mijn heiligen berg, op den hogen berg Israëls, spreekt de Heere HEERE, daar zal Mij het ganse huis Israëls in het land dienen, zij allen; daar zal Ik welgevallen aan hen nemen, en daar zal Ik uw hefofferen eisen, en de eerstelingen uwer heffingen met al uw geheiligde dingen.