woord OT NT apo Bijbel
heft132015

Vindplaatsen van heft in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Lukas 21:28
Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is.

Johannes 4:35
Zegt gijlieden niet: Het zijn nog vier maanden, en dan komt de oogst? Ziet, Ik zeg u: Heft uw ogen op en aanschouwt de landen; want zij zijn alrede wit om te oogsten.