woord OT NT apo Bijbel
heftig1034

Vindplaatsen van heftig in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Boek der Wijsheid 5:23
Dikke hagelstenen zullen geworpen worden, als uit een slinger der gramschap; het water der zee zal tegen hen zeer woeden, en de stromen zullen tezamen heftig overvloeien.

2 Makkabee├źn 12:23
En Judas vervolgde hen heftig, en doorstak deze booswichten, en vernielde van hen dertigduizend man.

3 Makkabee├źn 5:19
Hermon en al de vrienden toonden hem en zeiden: O koning, de grote beesten en het heer, zijn naar uw heftig voornemen, bereid.