woord OT NT apo Bijbel
heftiglijk0101

Vindplaatsen van heftiglijk in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 23:10
En de overpriesters en de Schriftgeleerden stonden, en beschuldigden Hem heftiglijk.