woord OT NT apo Bijbel
hefzi-bah1001

Vindplaatsen van hefzi-bah in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Koningen 21:1
Manasse was twaalf jaren oud, toen hij koning werd, en hij regeerde vijf en vijftig jaren te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Hefzi-bah.