woord OT NT apo Bijbel
heggen0101

Vindplaatsen van heggen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 14:23
En de heer zeide tot den dienstknecht: Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde;