woord OT NT apo Bijbel
hei1001

Vindplaatsen van hei in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 44:16
Zijn helft brandt hij in het vuur, bij de andere helft daarvan eet hij vlees; hij braadt een gebraad, en hij wordt verzadigd; ook warmt hij zichzelven, en hij zegt: Hei! ik ben warm geworden, ik heb het vuur gezien!