woord OT NT apo Bijbel
heide2002

Vindplaatsen van heide in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Jeremia 17:6
Want hij zal zijn als de heide in de wildernis, die het niet gevoelt, wanneer het goede komt; maar blijft in dorre plaatsen in de woestijn, in zout en onbewoond land.

Jeremia 48:6
Vlucht, redt ulieder ziel! en wordt als de heide in de woestijn;