woord OT NT apo Bijbel
heilanden1001

Vindplaatsen van heilanden in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Obadja 1:21
En er zullen heilanden op den berg Sions opkomen, om Ezau's gebergte te richten; en het koninkrijk zal des HEEREN zijn.