woord OT NT apo Bijbel
heiligden90110

Vindplaatsen van heiligden in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Makkabee├źn 4:48
En zij bouwden het heiligdom, en het binnenste van het huis, en zij heiligden de voorhoven.