woord OT NT apo Bijbel
heiligdommen81211

Vindplaatsen van heiligdommen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 17:23
Want de stad doorgaande, en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden, op hetwelk een opschrift stond: DEN ONBEKENDEN GOD. Dezen dan, Dien gij niet kennende dient, verkondig ik ulieden.