woord OT NT apo Bijbel
heiligdoms582666

Vindplaatsen van heiligdoms in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Hebree├źn 8:2
Een Bedienaar des heiligdoms, en des waren tabernakels, welken de Heere heeft opgericht, en geen mens.

Hebree├źn 9:8
Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had;