woord OT NT apo Bijbel
heiliging1135

Vindplaatsen van heiliging in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Numeri 18:29
Van al uw gaven zult gij alle hefoffer des HEEREN offeren; van al het beste van die, van zijn heiliging daarvan.