woord OT NT apo Bijbel
heiliging1135

Vindplaatsen van heiliging in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 21:26
Toen nam Paulus de mannen met zich, en den dag daaraan met hen geheiligd zijnde, ging hij in den tempel, en verkondigde, dat de dagen der heiliging vervuld waren, blijvende daar, totdat voor een iegelijk van hen de offerande opgeofferd was.