woord OT NT apo Bijbel
heiliging1135

Vindplaatsen van heiliging in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Jezus Sirach 7:33
En de gaven der schouderen, en de offerande der heiliging, en de eerstelingen der heilige dingen.

2 Makkabee├źn 2:9
Want het is openbaar, hoe dat hij, met wijsheid begaafd zijnde, een offerande geofferd heeft tot inwijding en heiliging van de tempel.

2 Makkabee├źn 2:17
En God, die al zijn volk heeft behouden, en allen heeft gegeven het erfdeel, en het koninkrijk, en het priesterschap en de heiliging;