woord OT NT apo Bijbel
heiligs1001

Vindplaatsen van heiligs in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Leviticus 12:4
Daarna zal zij drie en dertig dagen blijven in het bloed harer reiniging; niets heiligs zal zij aanroeren, en tot het heiligdom zal zij niet komen, totdat de dagen harer reiniging vervuld zijn.